ESCRITS

de CARLES DUARTE per a l’obra ABISME


de VICTOR DEL ÁRBOL per a l’obra AMB LA TEMPESTA D’HIBRIS


de FRANCESC MOMPÓ per l’obra ARAL


de MARTÍ DOMÍNGUEZ per l’obra SENYALS


de SEBASTIA BENNASAR per l’obra ESTADÍSTICA


Translate »